Bådepladser i Lyndby Havn

Lyndby Havn er en privat havn, som ejes og drives af Lyndby By- og Bådelaug.

Lyndby Havn har 50 bådepladser fordelt således:

20 store pladser, pladsstørrelse ca. 10,0 x 3,2 meter.

20 mellempladser, pladsstørrelse ca. 8,0 x 2,8 meter.

10 jollepladser, pladsstørrelse ca. 5,5 x 2,0 meter.

Medlemmer af Lyndby By- og Bådelaug, der ønsker en bådeplads, kan betale indskud i Lyndby Havn. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Havneudvalgets formand. Såfremt der ikke er plads for nye indskud, optages man på en venteliste. Medlemmer, på denne liste, tilbydes mulighed - efter anciennitet - for at betale indskud når der er mulighed herfor. Ventelisten administreres efter disse retningslinjer.

Se den seneste aktuelle pladsfordeling for hhv. sommerpladser og vinterpladser.