VELKOMMEN TIL LYNDBY

Orientering om Landzonetilladelse

I oktober 2019 udsendte vi den første information om arbejdet med at etablere et Byhus i Lyndby.
Informationen ligger fortsat på de to foreningers hjemmeside.

For at skabe et realistisk grundlag for at købe jorden, var det meget vigtigt, at Lejre Kommune ville give en landzonetilladelse til udstykningen.

Det er nu afklaret med et positivt udfald. Udvalget for Teknik og Miljø behandlede sagen på møde den 6. januar og udvalget tiltrådte administratio-
nens indstilling om at give tilladelse til udstykningen af et areal på 1090 m2.

Tilladelsen går i denne omgang alene på udstykning af arealet. Når huset skal bygges vil det kræve fornyede behandlinger og tilladelser.
Den aktuelle tilladelse har en klagefrist på 4 uger efter offentliggørelse.

Det er et vigtigt skridt på vejen, der nu er taget, og arbejdet med at fastlægge rammerne for huset kan nu fortsættes.

Der vil i den kommende tid blive indkaldt til orienteringsmøde for foreningerne i byen.
Her håber vi naturligvis på et stort fremmøde og en god og positiv debat.

I de stiftende foreninger Lyndby By- og Bådelaug, Lyndby Kulturforening samt Menighedsrådet skal der arbejdes med forberedelser til de nødvendige orienteringer og beslutninger på forårets møder og generalforsamlinger.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk