VELKOMMEN TIL LYNDBY


LyndBYHUSET

Drømmen om LYNDBYHUSET

Lyndby har gennem generationer vist både vilje og evne til at overleve som en levende og aktiv landsby. Rigtig mange, der har valgt at bo i vores lille samfund, bakker op om bylivet som bestyrelsesmedlemmer, idémagere, praktiske grise og deltagere i de mange aktiviteter, der tilbydes.

Lyndby By- og Bådelaug og Lyndby Kulturforening er byens to største foreninger, og i begge foreninger er der bred enighed om, at der er stort behov for et permanent hus, såfremt Lyndby fortsat skal være et attraktivt og vedkommende samfund at leve i.

 

TAG OVER HOVEDET

Havnen danner rammen om flere sommeraktiviteter som f.eks. Skt. Hans, byfest med revy, sejl-med arrangementer og fællesspisning.

Men der er behov for tag over hovedet i mange sammenhænge. Det gamle rådhus og et par lokale gårde har hidtil lagt lokaler til f.eks. folkekøkken, foredrag, kunstudstillinger, andespil, generalforsamlinger og et væld af andre begivenheder. Disse muligheder er nu væsentligt reduceret, efter at rådhuset blev solgt og den ene gård sat til salg.

 

MÅLRETTET ARBEJDE

Forsøgene på at sikre Lyndby lokaler til fælles aktiviteter i rådhusbygningen eller på arealet udenom lykkedes desværre ikke. Det seneste års tid har et udvalg derfor arbejdet målrettet på en løsning, Udvalget arbejder for og med byens to største foreninger, nemlig Lyndby By- og Bådelaug samt Lyndby Kulturforening. Desuden deltager Lyndby Kirke aktivt i arbejdet.

De to foreningers medlemmer er løbende blevet orienteret på generalforsamlingerne – hvor medlemmerne ligeledes er blevet bedt om at vende tommelfingeren op eller ned for det fortsatte arbejde. Tommelfingrene har vendt opad.

 

BREDERE INDDRAGELSE

I takt med at udvalgets arbejde tager form og processen udvikles, bliver flere og flere inddraget, for at sikre byen det bedste resultat.

Hidtil er det sket på informations- og dialogmøder med de to foreningers bestyrelser. Her har de helt overordnede tanker omkring f.eks. husets størrelse, indretning og anvendelse været drøftet. Huset planlægges i meget stort omfang finansieret af fonde, og den resterende del af lokale initiativer.

Husets anvendelse tager udgangspunkt i foreningernes nuværende arrangementer og omfatter naturligvis også en bred vifte af andre muligheder som f.eks. øve sted for kor og revy eller medlemsinitiativer som strikkeklub, kaffemik, kortspil, ældregymnastik – fælles aktiviteter, der alle sammen vil styrke byens sammenhold.

 

ER BYHUSET I SIGTE

Den 1. oktober blev der holdt fællesmøde med bestyrelserne for Lyndby By- og Bådelaug og Lyndby Kulturforening samt repræsentanter for menighedsrådet og Lyndbykoret.

Placering af huset er et helt afgørende punkt, der har krævet meget tid og arbejde af udvalgets medlemmer. For nylig har der imidlertid vist sig mulighed for at købe et stykke jord på landbrugsarealet vest for Fjordglimt.

Betingelsen for at kunne købe arealet bag Fjordglimt er, at Lejre Kommune giver en landzonetilladelse. Det er der søgt om, og ansøgningen er sendt til naboorientering og høring.

Det var et spændende og opmuntrende fællesmøde, der efterlod følelsen af, at der nu virkelig er gang i en proces. Hvis ansøgningen går igennem, kan det nemlig føre til virkeliggørelse af drømmen om Lyndbyhuset.

Det vil ske med bred inddragelse af byens foreninger, interesserede borgere mv. Bl.a. vil de forskellige foreningsbestyrelser i byen løbende blive inviteret til informations- og dialogmøder, så alle i Lyndby kan deltage og følge med i processen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk