VELKOMMEN TIL LYNDBY

Landzonetilladelsen er blevet påklaget

Som omtalt i den foregående information om LyndBYHUSET har Lejre kommune den 16. januar givet landzonetilladelse til at udstykke en grund på marken vest for Fjordglimt til Byhuset.

Kommunens landzonetilladelse er dog blevet påklaget til Planklagenævnet. Klagen har opsættende virkning, og det betyder, at det konkrete arbejde med Byhuset (køb af jorden, projektering af huset, ansøgninger om økonomisk støtte hos fonde osv.) er sat i bero, indtil anken er behandlet i Planklagenævnet.

Selve processen med at afklare grundlaget og forberede etableringen af LyndBYHUSET fortsætter dog. Der lægges her op til en proces, hvor byens foreninger og borgere vil blive inddraget i arbejdet med at fastlægge rammerne for Byhuset.

Som det første skridt i processen med at få drøftet det kommende Byhus i en bredere kreds, holdes der den 3. marts et orienteringsmøde for bestyrelserne i Lyndby By- og Bådelaug, Lyndby Kulturforening, Lyndbykoret, Lyndby Kirke og byens grundejer- og beboerforeninger.

Her vil der blive orienteret om den aktuelle status i arbejdet og lagt op til en bredere drøftelse af tankerne bag samt indhold og aktiviteter i byens hus.

Mødet skulle gerne give baggrund for, at bestyrelserne kan orientere om Byhuset på de kommende generalforsamlinger i de respektive foreninger.

Desuden vil der blive orienteret og lagt op til at drøfte Byhuset på generalforsamlingerne i Lyndby By- og Bådelaug den 10. marts og i Lyndby Kulturforening den 12. marts.

Så drøftelserne og arbejdet med LyndBYHUSET fortsætter altså – også i den kommende tid, hvor vi afventer udfaldet af klagen over kommunens landzonetilladelse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk