VELKOMMEN TIL LYNDBY

Takstblad for Lyndby By- & Bådelaug 2019

Alle priser vedrørende havnen er inklusiv moms. 

Kontingent til Lyndby By- & Bådelaug 200 kr.
Indskud i havnen 18.750 kr. Jolleplads dog 9.375 kr.


Bådeafgifter for medlemmer: 

 • Jolleplads 1.150 kr. Mellemplads 2.150 kr. Stor plads 3.250 kr. 
 • Passivgebyr 500 kr 
 • Frihavnsmærke 100 kr. 


Bådeafgifter for lejere: 

 • Jolleplads 1.725 kr. - Mellemplads 3.225 kr. - Stor plads 4.875 kr. 
 • Oplægningsgebyr 1.500 kr. 


Andre afgifter: 

 • Leje af vinterplads i havnen (for ikke-medlemmer) 1.500 kr.
 • Oplægning af kajak i stativ (kun sommerhalvår) 300 kr. - gratis for medlemmer af havnen
 • Isætning/optagning over kaj 200 kr. - gratis for medlemmer af havnen
 • Brug af slæbested 100 kr. - brug af slæbested er gratis for havnens medlemmer
 • Årsadgang til slæbested (kun for medlemmer af Bylauget) 450 kr.
 • Rykkergebyr 100 kr.
 • Overnatning (ikke medlemmer af frihavnsordning) 75 kr. (medlemmer af frihavnsordning) 25 kr. 
 • Ventelistegebyr 50 kr. (medlemmer af Bylaug, der skrives op til havneplads)


Læg venligst penge i kuvert og smid denne i brevsprække ved toilethuset eller benyt Mobilepay 56773

 
For at blive medlem af Lyndby Havn, skal du også være medlem af Lyndby By- og Bådelaug (kontingent kr. 200,- pr. husstand).

Ovenstående er vedtaget på medlemsmødet d. 22. marts 2018.
 

Opdateret: 09-01-2019

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk